JS 200W

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Çalovun tutumu, m³ 1.19
İstismar kütləsi, kq 22809
Maksimal qazıma dərinliyi, m 6.4
Mühərrikin gücü, at gücü 172

  • Səmərəliliyin artırılmasına xidmət edən təkmilləşdirilmiş idarəetmə sistemi dörd iş rejimində işləyir: A - avtomatik (qənaət və maksimal güc arasında avtomatik keçid lazım olan hallarda əla səmərəni və qüvvəni təmin edir); E- qənaətcil (asan işlər əsnasında yanacağa maksimal qənaət); L – yükqaldırma (yükqaldırma işlərinin rəvanlığı naminə güc və təzyiqin tənzimlənməsi); P- dəqiq (məhsuldarlığın rəvan və həssas surətdə dəyişdirilməsi). 
  • İş dövrəsinin müddəti qaldırıcı qurğunun yüksək sürəti və yüksək dartma gücü hesabına qısalır.
  • Bərk torpaqla işləyərkən, avtomatik əlavə gücləndirmə cihazının düyməsi əlavə 10% dartma gücünü hasil edir.
  • Tarazlaşdırıcı pərlərin və tiyənin idarəetməsi eyni vaxtda və ya ayrı-ayrılıqda həyata keçirilir və platforma mövqeyinin sabitliyini təmin edir.

 

Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat