JS 160W

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Çalovun tutumu, m³ 0.9
İstismar kütləsi, kq 17320
Maksimal qazıma dərinliyi, m 6.4
Mühərrikin gücü, at gücü 123
  • Genişlik və zəruri avadanlığın mövcudluğu iş yerində rahatlıq və əla görmə imkanı yaradır.
  • İdarəetmə cihazlarının və kiçik tirlər üzərində quraşdırılmış oturacağın mövqeyi həm ayrılıqda, həm də kabinənin digər qurğuları ilə birlikdə tənzimlənə bilər. Kiçik həssas manipulyatorlar maşının içinə quraşdırılmış idarəetmə sistemini işə salır və bu da operatorun yorulmasını xeyli azaldır.
  • Amortizasiyanı idarəetmə sistemi zərbə yüklərinin operatora və maşına təsirini minimuma endirir, çalovun və oxun (yükqaldırma qolunun) hidravlik silindrlərinin hərəkətlərini amortizasiya edir.
  • Kondisioner ən çox lazım olan anlarda havanı sərin saxlayır.
  • Təkmilləşdirilmiş idarəetmə (AMS) sisteminin özünü diaqnostika funksiyası nasazlıqları asanlıqla və tez tapır, xüsusi yoxlama avadanlıqlarından istifadə ehtiyacını aradan qaldırır.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat